Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód.

(Inovatívne odporúčania pre multiprofesionálne vzdelávanie)

Gustáv Solár a kol. * 2022

Kompendium pre odborníkov má ambíciu doplniť najnovšie poznatky o efektívnych metódach prevencie, diagnostiky, terapie a výskumu disciplín, metód a technológií, ktoré nie sú tak frekventované v praxi, ale majú významný preventívny, diagnostický, terapeutický a výskumný potenciál. Primárne je orientované na okruhy akupunktúry, rehabilitácie, zvukovej terapie a neurotechnológií, bunkového jazyka a genetického kódovania a hudobnej harmónie.