Kurz : Menej frekventované metódy v akupunktúre a v komplexnej medicíne

Prednášajúci: MUDr. Gustáv Solár, PhD , Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD, PaedDr. Zlatica Solárová, PhD., Ing. Daneš Koťátko, Ing. John Stuart Reid

Možnosť získania poplatku za kurz späť

Účastník kurzu môže požiadať o refundáciu kurzovného za kurzy absolvované v rokoch 2020-2027 na Ministerstve zdravotníctva SR na základe výzvy Vzdelávanie v rezorte zdravotníctva https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte.