O podujatí

Kongres nadväzuje na dlhoročnú tradíciu s akcentom na multidisciplinaritu

Termín

19. – 20. 3. 2022 – Live Online

Hlavné témy kongresu

 • Veda, medicína a spiritualita.

Komu je určené

 • Primárne lekárom, fyzioterapeutom, zdravotníckym pracovníkom, neurotechnológom, fyzikom, bioinformatikom,
 • ale aj biológom, psychológom, liečebným pedagógom, matematikom, filozofom a všetkým odborníkom s potenciálom participovať na multiprofesionálnej zdravotnej starostlivosti.

 Vítaní sú aj všetci, ktorých táto problematika zaujíma.

Cieľ podujatia

Vytvorenie medzinárodnej  vedecko-odbornej platformy pre širokú multiprofesionálnu   
zdravotnú starostlivosť.

Okruhy

 Najnovšie aktuálne informácie z okruhov

 • bunkovej a energeticko-informačnej komunikácie,
 • akupunktúry,
 • ajurvédy,
 • neurotechnológií,
 • zvukovej terapie,
 • energetickej medicíny,
 • rehabilitácie v jednotlivých klinických odboroch,
 • spirituálnych aspektov starostlivosti o zdravie,
 • kódovania a modelovania procesov,
 • filozofických aspektov komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Kongresový poplatok 75,00 € (19. 3. a 20. 3. 2022)  | simultánny preklad angličtina / ruština / slovenčina.

Definitívny program kongresu bude k dispozícii na stránke do 28. 2. 2022.


Program kongresu

Sobota, 19. 3. 2022, použité časové pásmo je SEČ (UTC +1)

Príhovor k účastníkom
12:50 – 13:00

Akupunktúra a energoinformatika organizmu

Solár, Gustáv, MUDr., PhD., Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., Šamorín, Slovenská republika
13:00 – 13:30

Diskusia
13:30 – 13:50

Štruktúry spojivového tkaniva tváre v zrkadle akupunktúry a estetickej chirurgie

Galiachmetov, Radik Fajazovič, MUDr., CSc.; Salichov, A., Federálna štátna rozpočtová vzdelávacia inštitúcia vyššieho vzdelávania, Ufa, Ruská federácia
13:40 – 14:10

Diskusia
14:10 – 14:20

Akupunktúrne meridiány ako hologramy a disipatívne štruktúry

Ji, Sungchul, doc., PhDr., Univerzita Rutgers, Farmaceutická fakulta Ernesta Maria, Piscataway, Spojené štáty americké
14:20 – 14:50

Diskusia
14:50 – 15:00

Oschmann, James, PhDr.

Uzemnenie, akupunktúra a živá matrica

Oschman, James, PhDr., Nature’s Own Research Association (Združenie pre vlastný výskum prírody), Dover, Spojené štáty americké
15:00 – 15:30

Diskusia
15:30 – 15:40

Prestávka
15:40 – 16:00

Hudba: prvá známa naturálna medicína ľudstva

Mohan, Sonali, PhDr.; Govind, S., Centrum pre pokročilý výskum indickej hudobnej terapie, Naí Dillí, Indická republika
16:00 – 16:25

Diskusia
16:25 – 16:35

Zvuková terapia a hudobná medicína – biologické mechanizmy

Reid, John Stuart, Ing., Sonic Age Ltd., Keswick, Spojené kráľovstvo
16:35 – 17:05

Diskusia
17:05 – 17:15

Preklenutie priepasti v zdravotníctve – zavedenie energetickej medicíny do hlavného prúdu

Willocks, Clare, MUDr., MBChB, MRCOG, MFHom, EEM CLP, Národná zdravotná služba Lanarkshire, Wishaw, Spojené kráľovstvo
17:15 – 17:40

Diskusia
17:40 – 17:50

Prestávka
17:50 – 18:10

Holistický život založený na vede a spiritualite

Rajan, Ethirajan Govinda, prof. B.Sc., DMIT, ME, PhD., FIE, Pentagram Research Centre PvT., Ltd., Hyderabad, Indická republika
18:10 – 18:40

Diskusia
18:40 – 18:50

Staroveké indické systémy medicíny – prehľad

Muralidharan, Seshadri, B.Sc., Dipl. PG; Prashanthi, G.; Rajan, E. G., Inštitút starovekej filozofie, Hyderabad , Indická republika
18:50 – 19:10

Diskusia
19:10 – 19:20

Posturálna neistota a možné príčiny jej vzniku

Baumann, Róbert, PhDr., Physio-Medical, Bratislava, Slovenská republika
19:20 – 19:40

Diskusia
19:40 – 19:50

Prestávka
19:50 – 20:10

Najúčinnejším liekom pre seba si ty sám

Ji, Sayer, Bc., Greenmedinfo LLC, Bonita Springs, Spojené štáty americké
20:10 – 20:40

Diskusia
20:40 – 20:50

Davis, Jeffery Jonathan Joshua, B.Sys.Eng., MSc.

Smerovanie k syntéze medzi vedeckým poznaním a duchovnou múdrosťou

Davis, Jeffery Jonathan Joshua, B.Sys.Eng., MSc., The Embassy of Peace (Veľvyslanectvo mieru), Whitianga (prispievateľ), Nový Zéland
20:50 – 21:15

Diskusia
21:15 – 21:25

Nedeľa, 20. 3. 2022, použité časové pásmo je SEČ (UTC +1)

Hľadanie súladu medzi vedou a vierou

Rajčáni, Július, doc. MUDr., DrSc.UDr., CSc., RTE (Research Triangle Europe), nezisková výskumná organizácia, Bratislava, Slovenská republika
12:00 – 12:20

Diskusia
12:20 – 12:30

Aprelev, Alexandr Jevrenevič, MUDr.

Integrovaný prístup v liečbe progresívnej myopie

Aprelev, Alexandr Jevrenevič, MUDr.; Aprelev, V. E.; Mirkitanov, S. V., Federálna štátna rozpočtová vzdelávacia inštitúcia vyššieho vzdelávania, Orenburg, Ruská federácia
12:30 – 12:55

Diskusia
12:55 – 13:05

Amalgamin v indickom dedičstve

Vijairaghavan, Renuka, B.Sc., B.A.; Shukla, R.; Purushothaman, R., Inštitút starovekej filozofie, Hyderabad, Indická republika
13:05 – 13:25

Diskusia
13:25 – 13:35

Thota, Neelima, M.Sc

Fermentované probiotiká a ich využitie pre udržanie zdravia človeka

Thota, Neelima, M.Sc.; Dongre, D. S., Inštitút starovekej filozofie, Hyderabad, Indická republika
13:35 – 13:55

Diskusia
13:55 – 14:05

Prestávka
14:05 – 14:25

Krishnan, Parthasarathy, B.Sc., M.Sc

Jedinečný herbálny prístup k prevencii útoku koronavírusu na enzým konvertujúci angiotenzín 2 (ACE2) u Homo Sapiens

Krishnan, Parthasarathy, B.Sc., M.Sc.; Apparsundaram, S.; Goyal, R., Remedium Therapeutics Private Limited, Chennai, Indická republika
1
4:25 – 14:45

Diskusia
14:45 – 14:55

Kaufman, Andrew, MUDr.

Existuje skutočne nový koronavírus? Technická analýza pre lekárov a vedcov

Kaufman, Andrew, MUDr., vlastná prax, Spojené štáty americké
1
4:55 – 15:25

Diskusia
15:25 – 15:35

Stochastická organizácia genómov a doktrína evolúcie informácií o energii na základe bioanténových polí

Petuchov, Sergej Valentinovič, prof., DrSc., Ústav strojného inžinierstva. A. A. Blagonravova Ruskej akadémie vied, Moskva, Ruská federácia
1
5:35 – 16:05

Diskusia
16:05 – 16:15

Prestávka
16:15 – 16:35

Tolokonnikov, Georgij Konstantinovič, Ing., CSc.

Algebraicko-biologické modelovanie kategórií na príklade systému hemostázy a regulácie oxytocínu u zvierat pomocou ART-generátorom fyziologicky aktívnych frekvencií

Tolokonnikov, Georgij Konstantinovič, Ing., CSc.; Panťušov, V. V.; Romanov, D. V., Celozväzový výskumný ústav poľnohospodárskej mechanizácie, Moskva, Ruská federácia
1
6:35 – 17:00

Diskusia
17:00 – 17:10

Ako DNA vytvára biopole – molekulové mechanizmy

Miakišev-Rempeľ, Max, PhDr.; Savelev, I. V.; Klimov, A. V.; Samčenko, A. A.; Šiškin, L. K.; Julmetova, L. N.; Bašinskaja, V.; Polesskaja, O. O.; Voronka, A. S.; Večer, A. A.; Miller, R. A.; Naumova, E. V., Výskumná nadácia DNA rezonancie, San Diego, Spojené štáty americké
1
7:10 – 17:35

Diskusia
17:35 – 17:45

Nové metódy hodnotenia psychofyzických stavov pomocou hodnotení kritérií EEG na synchronizáciu biopotenciálov

Popova, Tatiana Vladimirovna, prof. PhDr.; Korjukalov, J. V.; Kourova, O. G., Štátna univerzita Južného Uralu, Čeľabinsk, Ruská federácia
1
7:45 – 18:10

Diskusia
18:10 – 18:20

Použitie neurotechnológií pre deti a dospelých

Koťátko, Daneš, Ing., Dynamické obchodní služby, s. r. o., Praha, Česká republika
1
8:20 – 18:45

Diskusia
18:45 – 18:55

Prestávka
18:55 – 19:15

Meditácia inšpirovaná matematikou (MIM)

He, Matthew, PhDr., Univerzita Nova Southeastern, Katedra matematiky, Fort Lauderdale, Spojené štáty americké
1
9:15 – 19:45

Diskusia
19:45 – 19:55

Rubik, Beverly, PhDr.

Žiarenie bezdrôtovej komunikácie piatej generácie (5G) a naše zdravie

Rubik, Beverly, PhDr., Inštitút pre hraničné vedy, Oakland, Spojené štáty americké
1
9:55 – 20:25

Diskusia
20:25 – 20:35

Jedinečná metodika ekologického poľnohospodárstva založená na védskych poľnohospodárskych vedách pre zdravý život

Gaikwad, Anand, M.Com, A.C.S.; Kulkarni, A., Inštitút starovekej filozofie, Hyderabad, Indická republika
20
:35 – 20:55

Diskusia
20:55 – 21:05

Ukončenie kongresu
21:05 – 21:20