Objednávka 1 ks knižnej verzie kompendia.
Order 1 pc of the book version of the compendium.

  Titul, Meno a priezvisko (povinné) / Name and Surname (mandatory)

  Adresa – ulica, číslo domu, PSČ, mesto (povinné) / Address - street, house number, zip code, city (mandatory)

  Štát (povinné) / Country (mandatory)

  Emailová adresa (povinné) / E-mail (mandatory)

  Telefón (povinné) / Phone (mandatory)

  Objednávam si 1 ks (výber – povinné) / I am ordering 1 pc (selection - mandatory)

  Vaša správa pre nás (otázky, správy, komentáre…) / Your Message for Us (queries, news, comments…)

  Ochrana pred SPAMom – prepíšte text do políčka / Anti-SPAM Protection – please, retype the text from the captcha captcha

  Súhlasím, aby vyplnené údaje boli spracované Prvou klinikou akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o. / I agree the filled data will go processed by the First Clinic of Acupuncture and Natural Medicine of G. Solar Ltd.

  SK9209000000005037092626
  IBAN príjemcu
  Prvá klinika akupunktúry

  Dodatočné náklady za poštovné a balné
  Additional costs for shipping and packaging

  V prípade objednávky kompendia zdarma je nutné uhradiť náklady na zaslanie podľa krajiny objednania na účet
  In the case of ordering a free compendium, it is necessary to pay the costs of sending it to the account according to the country of ordering

  IBAN: SK92 0900 0000 0050 3709 2626
  BIC / Swift Code: GIBASKBX
  Suma / The amount:
  • Slovensko: 5 EUR
  • Česká republika: 11 EUR

  Poznámka pre príjemcu: Váš e-mail, Kompendium poštovné a balné
  Note to the recipient: Your e-mail, Compendium shipping and packaging